Protocolul de la Nagoya în România

Această platformă este dedicată implementării Protocolului de la Nagoya și a Regulamentului ABS în România

ÎNTREBĂRI FRECVENTE


1. Ce este Protocolul de la Nagoya?

Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică este un acord internațional care funcționează în contextul Convenției privind diversitatea biologică (CDB). Protocolul a fost adoptat la a zecea reuniune a Conferinței părților la 29 octombrie 2010, la Nagoya, Japonia și a intrat în vigoare la 12 octombrie 2014. În prezent, Protocolul de la Nagoya este o parte esențială a activității internaționale privind protecția naturii și a mediului.

2. Ce reprezintă resursele genetice, în sensul Protocolului?

Resurse genetice înseamnă material genetic cu valoare reală sau potențială, așa cum este definit în articolul 2 din Convenția privind diversitatea biologică (CDB). Materialul genetic poate fi material organic din plante, animale, microorganisme sau alt material organic care conține unități funcționale de ereditate.

3. Ce reprezintă cunoștințele tradiționale associate resurselor genetice?

Cunoștințele tradiționale sunt tradiții și practici stabilite de-a lungul timpului în cadrul anumitor comunități indigene sau locale, care sunt relevante pentru utilizarea resurselor genetice.

4. Ce înseamnă utilizare, în sensul Protocolului?

Utilizarea resurselor genetice înseamnă desfășurarea unor activități de cercetare și dezvoltare privind compoziția genetică și/sau biochimică a resurselor genetice, inclusiv prin aplicarea biotehnologiei, așa cum este definită la articolul 2 din CDB și articolul 2 litera (c) din protocol). Biotehnologia este definită în articolul 2 din Convenția privind diversitatea biologică ca fiind „orice utilizare a tehnologiei care utilizează sisteme biologice, organisme vii sau derivate ale acestora, pentru a crea sau modifica produse sau procese pentru o anumită utilizare”.

5. Ce înseamnă Acces și împărțirea-Beneficiilor (ABS)?

Acces și împărțire a beneficiilor (ABS) înseamnă acces la resursele genetice și la cunoștințele tradiționale associate acestora și partajarea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora. Țările care sunt părți la Protocolul de la Nagoya trebuie să creeze condiții care să faciliteze accesul utilizatorilor la resursele genetice și la cunoștințele tradiționale asociate.

6. Ce reprezintă termeni conveniți de comun accord (MAT)?

Termenii conveniți de comun acord reprezintă un acord încheiat între furnizorul de resurse genetice și un utilizator cu privire la condițiile de acces la resursele genetice din țara furnizorului și la beneficiile care pot apărea din utilizarea comercială sau de altă natură a acestor resurse și care trebuie împărțite între ambele părți.

7. Ce reprezintă consimțământului prealabil în cunoștință de cauză (PIC)?

Consimțământul prealabil în cunoștință de cauză înseamnă că trebuie obținută permisiunea autorității sau autorităților naționale competente din țara furnizorului înainte de accesarea resurselor genetice, în conformitate cu legislația națională.

8. Care este rolul “Punctului national de contact”?

Punctul național de contact pentru accesul și împărțirea beneficiilor oferă informații despre autoritățile naționale competente pentru ABS și procedurile în vigoare pentru a obține acces la resurse genetice și cerințele sau condițiile care trebuie îndeplinite, inclusiv pentru împărțirea beneficiilor.

9. Care este rolul autorității naționale competente?

Autoritatea națională competentă poate fi responsabilă pentru acordarea accesului la resursele genetice și pentru consilierea, printre altele, cu privire la procesul de negociere, cerințele pentru obținerea PIC și încheierea de MAT și asupra modalităților de participare efectivă a comunităților indigene și locale (ILC).

10. Ce reprezintă Centrul pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor?

Centrul pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor este o platformă asociată cu Protocolul de la Nagoya creată pentru a intermedia schimbul de informații privind ABS, în care țările furnizează informații despre măsurile legislative, administrative și de politici, despre punctul focal național și autoritățile naționale competente, despre permisele recunoscute internațional și despre punctele de control ABS. În plus, Centrul pentru schimbul de informații ABS conține materiale de referință, inclusiv modele de clauze contractuale, protocoale comunitare, resurse de consolidare a capacităților și alte publicații.

11. Cum este implementat Protocolul de la Nagoya în UE?

În UE, Protocolul de la Nagoya este implementat prin documente emise de Parlamentul European, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 511/2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.

12. Dispozițiile Protocolului de la Nagoya se aplică retroactiv?

Regulamentul UE privind ABS se aplică începând cu 12 octombrie 2014, data la care Protocolul de la Nagoya a intrat în vigoare pentru Uniune. Resursele genetice accesate înainte de această dată nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului, chiar dacă utilizarea resurselor respective are loc după 12 octombrie 2014 (a se vedea articolul 2 alineatul (1) din regulament). Cu alte cuvinte, regulamentul se aplică numai resurselor genetice care au fost accesate începând cu 12 octombrie 2014.