Protocolul de la Nagoya în România

Această platformă este dedicată implementării Protocolului de la Nagoya și a Regulamentului ABS în România

INFORMAȚII GENERALE


Platforma natională a fost creată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității – contract de finanțare 455/18.12.2019, cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465

Convenția privind diversitatea biologică (CBD - Convention on Biological Diversity) stabilește, la articolul 1, că „împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice” este o componentă fundamentală a strategiilor de conservare și utilizare durabilă a biodiversității. La finalul celei de a X-a conferințe a părților la CBD organizate pe 29 octombrie 2010 la Nagoya, Japonia, a fost adoptat Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (denumit în continuare în cadrul acestui document „Protocolul Nagoya”, conform nomenclaturii internaționale).

Protocolul Nagoya este un act juridic elaborat din necesitatea de a aplica și clarifica unul dintre articolele CBD, respectiv articolul 15 referitor la „accesul la resursele genetice” și „împărțirea justă și echitabilă a beneficiilor” generate de utilizarea acestor resurse. Protocolul stabilește cadrul juridic internațional prin care se promovează implementarea transparentă și eficientă a conceptului de acces la resursele genetice și împărțirea beneficiilor rezultate în urma utilizării acestor resurse la nivel național, regional și local.

La nivel național, aspectele legislative de ratificare și transpunere națională a Protocolului Nagoya s-au concretizat în Legea nr. 36 din 17 ianuarie 2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la 11 Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

În România (RO), implementarea Protocolul de la Nagoya a fost dezvoltată pornind de la analiza modului de implementare la nivelul UE și identificarea specificității în aplicarea prevederilor protocolului în cadrul unui proces participativ la nivel național.

Ca stat semnatar al Protocolului Nagoya și membră UE, conform Regulamentului UE privind ABS nr. 511/2014, România stabilește prin reglementări proprii, naționale, proprietatea asupra resurselor genetice, precum și punctele de contact și autoritățile naționale competente și anume, autoritățile care au obligația de a informa și de a acorda acces potențialilor utilizatori la resursele genetice și/sau cunoștințele tradiționale asociate acestora de pe teritoriul național.

În România accesul la resursele genetice din flora și fauna sălbatică, precum și la resursele genetice din colecții, este supus obținerii: Consimțământului prealabil în cunoștință de cauză (PIC), Termenilor conveniți de comun accord (MAT) și Permisului de acces (IRCC), după caz.

...
Platforma națională Nagoya este administrată de CNA – Agenția Națională pentru Protecția Mediului. NFP înregistrează în Centrul pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor (ABS-CH) permisele de acces eliberate de către CNA pentru a deveni IRCC. În procesul de monitorizare a utilizării resurselor genetice, NFP comunică cu terțe părți în care are loc utilizarea resurselor genetice accesate din România prin intermediul CPC.

Utilizatorii din Romania, beneficiari de granturi pentru cercetare și dezvoltare care accesează RG din alte state și le utilizează în România, se înregistrează și completează în platforma națională Nagoya (https://nagoya.anpm.ro) în două situații:

• Etapa de finanțare - Utilizatorii din Romania, beneficiari de granturi pentru cercetare și dezvoltare care accesează RG din alte state și le utilizează în România, se înregistrează și completează în platforma națională Nagoya (https://nagoya.anpm.ro), Declarația privind diligența necesară (Anexa nr. 4), necesară în etapa de finanțare.

• Etapa dezvoltării finale a unui produs – Utilizatorii din Romania care au dezvoltat un produs cea a implicat utilizarea de resurse genetice, se înregistrează și completează în platforma națională Nagoya (https://nagoya.anpm.ro), Declarația privind diligența necesară (Anexa nr. 5).