ANEXA5

Declarație privind diligența necesară care trebuie prezentată în etapa finală a dezvoltării unui produs (*)

PARTEA A


Informații care trebuie transmise Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 511/2014


În cazul în care informațiile furnizate sunt confidențiale în sensul articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 511/2014, vă rugăm totuși să le furnizați, să bifați căsuța corespunzătoare și să justificați caracterul confidențial la sfârșitul prezentei anexe.


În cazul în care ați marcat drept confidențiale informații esențiale (de exemplu, informații privind resursele genetice sau cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice, locul de acces sau forma de utilizare) si ati precizat sa nu fie publicate pesite-ul Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor, aceste informații nu vor fi comunicate Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor, dar pot fi transmise direct autorităților competente din țara furnizoare.


În cazul în care utilizarea a implicat mai mult decât o resursă genetică sau cunoștințe tradiționale asociate cu resursele genetice, vă rugăm să furnizați informații relevante pentru fiecare dintre resursele genetice sau cunoștințele tradiționale utilizate.


(*) Această declarație se depune în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) al REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1866 AL COMISIEI din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește registrul colecțiilor, monitorizarea respectării normelor de către utilizatori și cele mai bune practici

ANEXA nr. 5 - Declarație privind diligența necesară care trebuie prezentată în etapa finală a dezvoltării unui produs

Declar că am îndeplinit obligațiile care îmi revin în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 511/2014.

Vă rugăm să completați textele corespunzătoare:

PARTEA A


a) Rezultatul utilizării resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale asociate cu resursele genetice” înseamnă produsele, precursorii sau predecesorii unui produs, precum și părțile de produse care urmează a fi încorporate într-un produs final, planuri sau proiecte, pe baza cărora s-ar putea realiza fabricarea și producția fără utilizarea suplimentară de resurse genetice și cunoștințe tradiționale asociate cu resursele genetice. b) În cazul în care utilizarea în Uniune a luat sfârșit și ceea ce se obține în urma utilizării este vândut sau transferat în orice alt mod unei persoane fizice sau juridice din afara Uniunii.
2. Coordonatele utilizatorului:
3. Declarația este făcută cu ocazia următorului eveniment:
4. Informații privind exercitarea diligenței necesare:
Dacă ați completat casuța de sus, vă rugăm să treceți la partea B punctul 2.
b) În cazul în care răspunsul de la litera (a) este NU, vă rugăm să completați următoarele informații:
(**) Dovada deciziei de a acorda consimțământul prealabil în cunoștință de cauză sau aprobarea pentru accesul la resursele genetice și cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice.
Vă rugăm să treceți la partea B punctul 1.

PARTEA B


Informații care nu trebuie transmise Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor

1. Informații privind exercitarea diligenței necesare:
4. Ce categorie descrie mai bine produsul dumneavoastră (facultativ)?
Confidențialitate
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Semnatura
Vă rugăm ca după completarea formularului să generați fisierul pdf, să-l descărcați, să-l semnați și să-l încărcați pe platformă.